Công ty Tư vấn Quản lý OCD triển khai dự án đánh giá năng lực cá nhân với Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Miền Bắc

Tháng 9/2018, Công ty Tư vấn Quản lý OCD kí hợp đồng Tư vấn Xây dựng hệ thống đánh giá năng lực cho Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Miền Bắc A1 nhằm giúp Trung tâm xây dựng từ điển năng lực, khung năng lực và đánh giá năng lực cá nhân. Từ điển năng lực, khung năng lực sau khi thiết kế sẽ đươc chuyển vào phần mềm đánh giá năng lực diiiCAT của OOC để tiến hành đánh giá. Kết quả đánh giá sẽ được tự động lập thành báo cáo trên phần mềm digiiCAT và dế dàng kết xuất ra Excel.

Sau dự án đánh giá năng lực này, Công ty Tư vấn Quản lý OCD sẽ tiến hành chuyển giao công cụ và phương pháp để Tổ đề án và các trưởng bộ phận và Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Miền Bắc có khả năng tự điều chỉnh hệ thống đánh giá năng lực cá nhân.

Tư vấn OCD áp dụng phương pháp tư vấn quá trình, nghĩa là thực hiện xây dựng phương án tái cơ cấu thông qua quá trình cùng làm với Ban lãnh đạo, các trưởng bộ phận và cán bộ chủ chốt của khách hàng. Tư vấn OCD sẽ đóng vai trò hướng dẫn phương pháp, làm mẫu, cung cấp thông tin, phản biện và cùng thảo luận đưa ra các phương án để giúp cho cán bộ của Trung tâm trong quá trình làm ra kết quả cụ thể sẽ nắm bắt được phương pháp thực hiện, từ đó sẽ phát triển được năng lực xây dựng và sử dụng các công cụ xây dựng hệ thống quản lý hiện đại để có thể chủ động điều chỉnh khi được triển khai phương án tái cơ cấu sau này mà không phụ thuộc vào sự có mặt của tư vấn.

Dự án xây dựng từ điển năng lực và đánh giá năng lực cá nhân được kỳ vọng sẽ giúp cho Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Miền Bắc A1 phát triển vững mạnh hệ thống quản lý nội bộ công ty, chọn lọc, củng cố nguồn nhân lực, áp dụng thành công các công cụ và phương pháp để phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Chia sẻ
Bạn đang ở: OCD Kinh nghiệm Tư vấn hệ thống quản lý Công ty Tư vấn Quản lý OCD triển khai dự án đánh giá năng lực cá nhân với Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Miền Bắc

Kết nối với OCD

Liên hệ với OCD

 
Công ty Tư vấn Quản lý OCD
Trụ sở HN: Tầng 18, Tòa nhà Viwaseen, 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà nội
Tel: 024 3553 7799      Fax: 024 3553 7797
Văn phòng HCM: B0609, Tòa B, The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Quận 4, HCMC
Tel: 028 3925 3985 | 0906655010
 
CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ OCD - Số ĐKKD  0101362912   do Sở KHĐT TP. Hà Nội  cấp ngày 23/05/2003