Tư vấn chiến lược và tái cơ cấu

OCD cung cấp dịch vụ Tư vấn Chiến lược và Tái cơ cấu (Tái cấu trúc) cho các doanh nghiệp và tổ chức, tư vấn triển khai chiến lược theo phương pháp bảng điểm cân bằng (Balanced Scorecard - BSC) và tư vấn xây dựng kế hoạch kinh doanh - kết nối kế hoạch kinh doanh với chiến lược phát triển và hệ thống chỉ tiêu chiến lược của doanh nghiệp.

Dịch vụ Tư vấn Chiến lược và Tái cơ cấu (Tái cấu trúc) bao gồm: 

Tư vấn Xây dựng Chiến lược

  •     Khảo sát và lập báo cáo chiến lược
  •     Xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp và  tổ chức
  •     Triển khai chiến lược theo phương pháp bảng điểm cân bằng (Balanced Scorecard - BSC)
  •     Xây dựng kế hoạch kinh doanh

Tư vấn Tái cơ cấu mô hình và quy trình kinh doanh (Tư vấn Tái cấu trúc)

  •     Đánh giá cơ cấu tổ chức theo chuỗi giá trị và chiến lược của doanh nghiệp
  •     Tái cơ cấu tổ chức và điều chỉnh hệ thống chức danh
  •     Tái cấu trúc quy trình kinh doanh

OCD đã thực hiện thành công nhiều dự án Tư vấn Chiến lược và Tái cơ cấu (Tái cấu trúc) cho các doanh nghiệp lớn của Việt nam. Kinh nghiệm Tư vấn Chiến lược và Tái cơ cấu (Tái cấu trúc) và Xây dựng Chiến lược của OCD được trình bày ở phần Kinh nghiệm Tư vấn Chiến lược và Tái cơ cấu.

Bạn đang ở: OCD Dịch vụ Tư vấn chiến lược và tái cơ cấu

Kết nối với OCD

Liên hệ với OCD

 
Công ty Tư vấn Quản lý OCD
Trụ sở HN: Tầng 18, Tòa nhà Viwaseen, 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà nội
Tel: 024 3553 7799      Fax: 024 3553 7797
Văn phòng HCM: B0609, Tòa B, The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Quận 4, HCMC
Tel: 028 3925 3985 | 0906655010
 
CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ OCD - Số ĐKKD  0101362912   do Sở KHĐT TP. Hà Nội  cấp ngày 23/05/2003