Dành cho quản lý cấp trung

Kỹ năng giám sát hiệu quả


Mục tiêu khóa đào tạo Kỹ năng giám sát hiệu quả
Khoá học “Phát triển kỹ năng giám sát hiệu quả” sẽ trang bị cho học viên - những người giám sát, những kỹ năng cơ bản để có thể trở thành người giám sát hiệu quả thông qua việc xác định rõ vai trò của họ cũng như các phương pháp để thực hiện tốt những vai trò này. Sau khi kết thúc khoá học, học viên sẽ có khả năng:
•    Mô tả vai trò nhiệm vụ của người giám sát
•    Vận dụng các công cụ để phân công và giám sát công việc hiệu quả
•    Thực hành kỹ năng tạo động lực cho nhân viên

Xem thêm: Kỹ năng giám sát hiệu quả

Kỹ năng thuyết trình hiệu quả

Mục tiêu khóa đào tạo Kỹ năng thuyết trình hiệu quả
    Sau khi hoàn thành khoá học, các học viên sẽ có khả năng:
•    Mô tả rõ thế nào là một bài thuyết trình hiệu quả, và tầm quan trọng trong công tác quản lý
•    Mô tả các bước chuẩn bị trước khi thuyết trình
•    Biết cách gây ấn tượng và lôi kéo sự chú ý khi thuyết trình
•    Phát triển kỹ năng trình bày và thể hiện nội dung bài thuyết trình, khuyến khích câu hỏi và xử lý các tình huống trong thuyết trình một cách hiệu quả

Xem thêm: Kỹ năng thuyết trình hiệu quả

Khóa học: Kỹ năng giải quyết xung đột


Mục tiêu khóa đào tạo Kỹ năng giải quyết xung đột
Sau khi kết thúc khoá học, các học viên sẽ có khả năng:
•    Tìm ra bản chất, các nguồn gốc và hậu quả của xung đột trong tổ chức
•    Đánh giá thiên hướng của bản thân trong việc giải quyết xung đột
•    Thể hiện kỹ năng mềm dẻo và hiệu quả trong giải quyết xung đột & quản lý quan hệ

Xem thêm: Khóa học: Kỹ năng giải quyết xung đột

Kỹ năng quản lý thời gian


Mục tiêu khóa đào tạo Kỹ năng quản lý thời gian
Sau khi hoàn thành khoá học, học viên sẽ có khả năng:
•    Áp dụng các công cụ quản lý thời gian
•    Áp dụng các phương pháp lập kế hoạch và tổ chức công việc theo thời gian biểu
•    Kết hợp kỹ năng quản lý thời gian với công tác quản lý nhân sự

Xem thêm: Kỹ năng quản lý thời gian

Kỹ năng đàm phán

Mục tiêu khóa học Kỹ năng đàm phán
Khoá học này nhằm giúp học viên củng cố và phát triển các kỹ năng đàm phán và thuyết phục, qua đó để tăng hiệu quả công việc của họ. Cụ thể, sau khi hoàn thành khoá học, các học viên sẽ có khả năng:
•    Mô tả bản chất của quá trình đàm phán và các loại đàm phán trong kinh doanh
•    Thực hành các bước chuẩn bị cho quá trình đàm phán
•    Thực hành các chiến lược và kỹ năng đàm phán hiệu quả

Xem thêm: Kỹ năng đàm phán

Khóa học: Kỹ năng giải quyết vấn đề và giải quyết mâu thuẫn


Mục tiêu khóa học Kỹ năng giải quyết vấn đề

Sau khi kết thúc khoá học, các học viên sẽ có khả năng:
•    Thực hành các bước của quá trình giải quyết vấn đề một cách bài bản và hệ thống
•    Phát triển phương pháp giải quyết vấn đề sáng tạo
•    Áp dụng các nguyên tắc giải quyết vấn đề vào phân tích và giải quyết các vấn đề thực tế ở công ty

Xem thêm: Khóa học: Kỹ năng giải quyết vấn đề và giải quyết mâu thuẫn

Khóa học: Kỹ năng giải quyết vấn đề


Mục tiêu khóa học Kỹ năng giải quyết vấn đề

Sau khi kết thúc khoá học, các học viên sẽ có khả năng:
•    Thực hành các bước của quá trình giải quyết vấn đề một cách bài bản và hệ thống
•    Phát triển phương pháp giải quyết vấn đề sáng tạo
•    Áp dụng các nguyên tắc giải quyết vấn đề vào phân tích và giải quyết các vấn đề thực tế ở công ty

Xem thêm: Khóa học: Kỹ năng giải quyết vấn đề

Phát triển tư duy và hệ thống tổng thể

Mục tiêu

Khoá học này giúp các nhà quản lý nhìn nhận và xử lý các vấn đề một cách hệ thống, tổng thể và toàn diện hơn. Một cách cụ thể, sau khi hoàn thành khoá học, học viên sẽ có khả năng:
•    Nhìn nhận rõ các yếu tố cản trở quá trình tư duy tổng thể và hệ thống
•    Phân tích các trường hợp tư duy thiếu hệ thống tiêu biểu trong một tổ chức
•    Xác định các biện pháp để phát triển và ứng dụng kỹ năng tư duy tổng thể hệ thống

Xem thêm: Phát triển tư duy và hệ thống tổng thể

Kỹ năng quản lý dự án


Mục tiêu khóa đào tạo "Kỹ năng quản lý dự án"

Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng:

 • Mô tả bối cảnh, quy trình và các lĩnh vực tri thức trong quản lý dự án
 • Mô tả các quy trình và phương pháp được sử dụng trong quản lý dự án
 • Áp dụng các kỹ năng và công cụ quản lý dự án vào công việc hàng ngày và các dự án của mình,
 • Rút ra các bài học kinh nghiệm cần thiết từ các tình huống thực tế để cải thiện công tác quản lý dự án/công việc của mình.

  Xem thêm: Kỹ năng quản lý dự án

Quản trị tài chính cho nhà quản lý


Mục tiêu khóa đào tạo Quản trị tài chính cho nhà quản lý
Khóa học này cập nhật các kiến thức về Quản trị Tài chính, tăng cường kỹ năng thực hành về Quản trị Tài chính doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay, đồng thời sử dụng một cách có hiệu quả các đòn bẩy tài chính trong các quyết định kinh doanh của doanh nghiệp.

Xem thêm: Quản trị tài chính cho nhà quản lý

Kỹ năng nghiên cứu thị trường


Mục tiêu của khóa đào tạo "Kỹ năng nghiên cứu thị trường"

Sau khi kết thúc khóa học, các học viên có thể:

 • Nhận biết được đóng góp của nghiên cứu thị trường và hệ thống thông tin thị trường trong kinh doanh thành công
 • Phát triển các kỹ năng và kiến thức để có thể tiến hành nghiên cứu thị trường
 • Ứng dụng các nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu thị trường trong điều kiện thực tế ngành của học viên tại Việt Nam

  Xem thêm: Kỹ năng nghiên cứu thị trường

Kỹ năng điều khiển cuộc họpMục tiêu khóa học Kỹ năng điều khiển cuộc họp

Sau khi kết thúc khoá học, các học viên sẽ có khả năng:
•    Hiểu rõ cách thức tổ chức và chuẩn bị cho một cuộc họp
•    Thực hành và phát triển kỹ năng điều khiển quá trình họp và thảo luận
•    Thực hành và phát triển kỹ năng tổng kết và kết luận trong cuộc họp

Xem thêm: Kỹ năng điều khiển cuộc họp

Kỹ năng làm việc nhóm


Mục tiêu của khóa đào tạo "Kỹ năng làm việc nhóm"

Khoá học nhằm giúp học viên phát triển các kỹ năng cần thiết cho quá trình xây dựng, quản lý và làm việc trong nhóm. Sau khoá học, các học viên sẽ có khả năng:

 • Hiểu rõ quá trình hình thành và phát triển của nhóm.
 • Phân tích và xác định các nhân tố tạo nên một nhóm làm việc hiệu quả
 • Phát triển kỹ năng nhận biết bản thân mỗi cá nhân cũng như cá tính và phương pháp làm việc của người khác để từ đó có những cách thức cùng làm việc phù hợp.
 • Phát triển kỹ năng lãnh đạo nhóm và phát triển tinh thần đồng đội

  Xem thêm: Kỹ năng làm việc nhóm

Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanhMục tiêu
của khóa học Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh
Sau khi hoàn thành khoá học, học viên sẽ có khả năng:
•    Mô tả các đặc điểm của giao tiếp doanh nghiệp
•    Sử dụng hiệu quả các kênh giao tiếp và phát triển kỹ năng phản hồi và trả lời hiệu quả
•    Viết được thư giao dịch và giao tiếp trên điện thoại hiệu quả
•    Giao tiếp hiệu quả với các đối tác nước ngoài

Xem thêm: Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh

Kỹ năng giao tiếp với khách hàng

Mục tiêu khóa học "Kỹ năng giao tiếp với khách hàng"

Sau khi kết thúc khóa học, học viên có khả năng:

 • Mô tả được vai trò của bộ phận phục vụ khách hàng trong phát triển kinh doanh của công ty
 • Có nhận thức phù hợp về ứng xử với khách hàng trong bối cảnh công việc của công ty mìnhÁp dụng những nguyên tắc cơ bản của kỹ năng giao dịch khách hàng chuyên nghiệp.
 • Thiết lập được một số chuẩn giao tiếp khách hàng cho bộ phận giao dịch khách hàng tại công ty của mình

  Xem thêm: Kỹ năng giao tiếp với khách hàng

Bạn đang ở: OCD Dịch vụ Đào tạo quản lý Dành cho quản lý cấp trung

Kết nối với OCD

Liên hệ với OCD

 
Công ty Tư vấn Quản lý OCD
Trụ sở HN: Tầng 18, Tòa nhà Viwaseen, 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà nội
Tel: 024 3553 7799      Fax: 024 3553 7797
Văn phòng HCM: B0609, Tòa B, The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Quận 4, HCMC
Tel: 028 3925 3985 | 0906655010
 
CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ OCD - Số ĐKKD  0101362912   do Sở KHĐT TP. Hà Nội  cấp ngày 23/05/2003