Dành cho lãnh đạo cấp cao

Xây dựng và quản lý quan hệ khách hàng (CRM)

Mục tiêu khóa đào tạo Xây dựng và quản lý quan hệ khách hàng (CRM)
Khóa học này được thiết kế nhằm giúp học viên có được cái nhìn tổng quát về quan hệ khách hàng, xây dựng chiến lược quan hệ khách hàng của doanh nghiệp và có được những công cụ cụ thể để triển khai các hoạt động trong chiến lược đó. Sau khóa học, học viên sẽ:
•    Mô tả được khái niệm quản lý quan hệ khách hàng và lý do doanh nghiệp nên áp dụng hệ thống CRM
•    Sử dụng được các công cụ đo lường sự thỏa mãn của khách hàng
•    Xây dựng và triển khai hệ thống CRM tại doanh nghiệp
•    Thiết kế và thực hiện các chương trình quan hệ khách hàng
•    Mô tả được tầm quan trọng của việc phát triển văn hóa hướng tới khách hàng trong doanh nghiệp mình

Xem thêm: Xây dựng và quản lý quan hệ khách hàng (CRM)

Xây dựng kế hoạch kinh doanhMục tiêu
khóa đào tạo Xây dựng kế hoạch kinh doanh
Sau khi kết thúc khoá học, học viên có thể:
•    Nhận biết được tầm quan trọng của việc xây dựng kế hoạch kinh doanh đối với sự thành công của doanh nghiệp
•    Xây dựng kế hoạch kinh doanh
•    Đánh giá các nguồn lực hiện tại và tiềm năng của doanh nghiệp
•    Phân tích và dự báo các rủi ro có thể trong quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh

Xem thêm: Xây dựng kế hoạch kinh doanh

Triển khai chiến lược và quản lý thực hiện công việc theo phương pháp Bảng điểm cân bằng BSC (Balanced Scorecard)


Mục tiêu của khóa đào tạo Triển khai chiến lược và quản lý thực hiện công việc theo phương pháp Bảng điểm cân bằng BSC (Balanced Scorecard)

•    Mô tả được hệ thống mục tiêu công việc dựa trên bảng điểm cân bằng (BSC – Balanced Scorecard)
•    Áp dụng được cách tiếp cận và các nguyên tắc quản lý và đánh giá công việc dựa trên mục tiêu tại công ty
•    Xác định được các bước triển khai cụ thể để xây dựng hệ thống quản lý và đánh giá công việc dựa trên mục tiêu tại Công ty của mình

Xem thêm: Triển khai chiến lược và quản lý thực hiện công việc theo phương pháp Bảng điểm cân bằng BSC...

Quản trị Công ty: chìa khóa thành công của công ty đại chúng, công ty niêm yết

Mục tiêu khóa đào tạo Quản trị Công ty: chìa khóa thành công của công ty đại chúng, công ty niêm yết
Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về quản trị công ty cổ phần theo quy định của pháp luật và thực tiễn ở Việt Nam, cũng như thông lệ tốt trên thế giới, theo hướng tập trung vào những vấn đề về Quản trị công ty mà học viên đã từng hoặc đang đối mặt trong thực tế. Các giảng viên thúc đẩy trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa học viên với nhau và học viên với giảng viên, giúp học viên đúc kết kinh nghiệm và tìm ra câu trả lời cho các vấn đề về Quản trị công ty tại doanh nghiệp mình, nhằm gia tăng giá trị cổ phiếu của công ty trên thị trường chứng khoán.

Xem thêm: Quản trị Công ty: chìa khóa thành công của công ty đại chúng, công ty niêm yết

Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức

Mục tiêu khóa đào tạo Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức
Khoá học này được thiết kế cho các cán bộ quản lý trực tiếp và cán bộ quản trị nhân sự. Mức độ tập trung của các kỹ năng và chủ đề sẽ tuỳ thuộc vào sự quan tâm của học viên do ảnh hưởng từ vị trí công việc của họ. Sau khi kết thúc khoá học, các học viên sẽ có khả năng:
•    Mô tả được bản chất và vai trò quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức
•    Mô tả được mối quan hệ của công tác quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức với các hoạt động chức năng khác để nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức
•    Biết cách tổ chức và nâng cao hiệu quả của các hoạt động quản lý và phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức nói chung và trong các bộ phận chức năng nói riêng

Xem thêm: Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức

Quản trị chiến lược


Mục tiêu khóa đào tạo Quản trị chiến lược

Sau khi kết thúc khoá học, học viên có thể:
•    Mô tả tầm quan trọng của chiến lược và quản lý chiến lược trong việc dẫn đến thành công của tổ chức mình
•    Phân tích môi trường hoạt động trong hiện tại và tương lai
•    Xây dựng chiến lược hoạt động phù hợp với môi trường, lợi thế cạnh tranh và năng lực đặc thù
•    Triển khai thực hiện chiến lược hiệu quả

Xem thêm: Quản trị chiến lược

Xây dựng cơ cấu tổ chức hiệu quả

Mục tiêu của khóa đào tạo Xây dựng cơ cấu tổ chức hiệu quả
Khoá học này tập trung trao đổi và thảo luận những vấn đề xoay quanh quá trình thiết kế cơ cấu tổ chức cho một đơn vị. Sau khi hoàn thành khoá học, học viên sẽ có khả năng:
•    Mô tả bản chất và các yếu tố cấu thành cơ bản của cơ cấu tổ chức của một đơn vị, cũng như các loại hình cơ cấu và ưu nhược điểm của từng loại hình cơ cấu này
•    Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức
•    Xác định các bước thiết kế cơ cấu tổ chức hiệu quả cho một tổ chức

Xem thêm: Xây dựng cơ cấu tổ chức hiệu quả

Tăng cường năng lực cho CEO (Executive coaching)

Mục tiêu khóa đào tạo Tăng cường năng lực cho CEO
Chương trình được thiết kế theo hướng tổng kết và hệ thống hóa các kiến thức và kinh nghiệm cho người điều hành, dựa trên các nhu cầu cá nhân được xác định qua mỗi chủ đề.

Xem thêm: Tăng cường năng lực cho CEO (Executive coaching)

Phát triển văn hoá tổ chức

Mục tiêu
Khoá học này sẽ tập trung phát triển quan điểm phù hợp về chức năng quản lý của văn hoá tổ chức, thảo luận quá trình hình thành và phát triển văn hoá của một tổ chức. Một cách cụ thể, sau khi hoàn thành khoá học, học viên sẽ có khả năng:
•    Mô tả tầm quan trọng của văn hoá tổ chức đối với sự phát triển bền vững của tổ chức
•    Áp dụng phương pháp đánh giá văn hoá hiện tại của một tổ chức
•    Xác định các biện pháp hình thành văn hoá của tổ chức sao cho phù hợp với mục tiêu phát triển lâu dài của đơn vị

Xem thêm: Phát triển văn hoá tổ chức

Xây dựng và quản lý hệ thống đãi ngộ


Mục tiêu khóa đào tạo Xây dựng và quản lý hệ thống đãi ngộ
Sau khi hoàn thành khoá học, học viên sẽ có khả năng:
•    Mô tả những vấn đề quản lý chính liên quan đến một hệ thống lương thưởng
•    Áp dụng phương pháp thích hợp để thiết lập một hệ thống lương thưởng hiệu quả đáp ứng chiến lược quản lý của tổ chức
•    Áp dụng các bài học kinh nghiệm thực tiễn vào công tác quản lý lương thưởng tại tổ chức mình

Xem thêm: Xây dựng và quản lý hệ thống đãi ngộ

Phát triển năng lực hội đồng quản trị


Mục tiêu khóa đào tạo Phát triển năng lực hội đồng quản trị
Khoá học này sẽ tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến năng lực của các thành viên Hội đồng quản trị cũng như quá trình xây dựng và quản lý một hội đồng quản trị hiệu quả. Sau khoá học, các học viên sẽ có khả năng:
•    Hiểu rõ những năng lực và quan điểm cần thiết của thành viên hội đồng quản trị
•    Xác định rõ những tiêu chuẩn của một hội đồng quản trị hiệu quả
•    Xác định và chuẩn bị các bước để phát triển năng lực và quản lý hội đồng quản trị hiệu quả của tổ chức

Xem thêm: Phát triển năng lực hội đồng quản trị

Bạn đang ở: OCD Dịch vụ Đào tạo quản lý Dành cho lãnh đạo cấp cao

Kết nối với OCD

Liên hệ với OCD

 
Công ty Tư vấn Quản lý OCD
Trụ sở HN: Tầng 18, Tòa nhà Viwaseen, 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà nội
Tel: 024 3553 7799      Fax: 024 3553 7797
Văn phòng HCM: B0609, Tòa B, The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Quận 4, HCMC
Tel: 028 3925 3985 | 0906655010
 
CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ OCD - Số ĐKKD  0101362912   do Sở KHĐT TP. Hà Nội  cấp ngày 23/05/2003